AP Biology Topic 1: Chemistry of Life Online Course

92 doğal element olmasına rağmen, bütün organizmaların kütlesinin yüzde 96’sı dört elementten oluşur oluşur: oksijen, karbon, hidrojen ve azot. Kalsiyum, fosfor, potasyum ve magnezyum gibi başka elementler de mevcuttur, ancak daha küçük miktarlarda bulunur.

(0 review)