AP Biology Topic 2: Cell Structure and Function Online Course

Bütün canlılar – bitkiler ve hayvanlar – hücrelerden oluşur. Hücre teorisine göre, hücre yaşamın temel yapı ve fonksiyon birimidir. Bu basitçe hücrenin yaşam için gerekli tüm aktiviteleri gerçekleştirebilecek en küçük canlı materyal birimi olduğu anlamına gelir. Hücreler farklı tipteki mikroskoplar kullanılarak incelenmiştir.

(0 review)