AP Biology Topic 6: Gene Expression and Regulation Online Course

Tüm canlılar şaşırtıcı derecede bir organizasyona sahiptir. En basit tek hücreli organizmadan en büyük memelilere kadar, yaşamın varlığı için milyonlarca reaksiyon ve olay tam olarak koordine edilmelidir. Bu koordinasyon, hücre çekirdeğinden, deoksiribonükleik asit veya DNA ile yönlendirilir.

(0 review)