AP Biology Topic 7: Natural Selection Online Course

Bugün gördüğümüz tüm organizmalar daha önceki organizmalardan ortaya çıktı. Evrim olarak bilinen bu süreç, zaman içinde bir popülasyondaki değişiklik olarak tanımlanabilir. İlginçtir, ancak evrimin itici gücü, doğal seleksiyon, birey düzeyinde çalışır. Başka bir deyişle, evrim, popülasyonlar olarak tanımlanır, ancak bireyler açısından ortaya çıkar.

(0 review)