AP Biology Topic 8: Ecology

Önceki bölümlerde, bireysel organizmalara ve yaşamın birçok problemini çözme yöntemlerine baktık: beslenme, üreme, vb. Şimdi organizmaların çevreleriyle nasıl başa çıktığına bakalım. Organizmaların ve çevrelerinin tartışmasını iki genel kategoriye ayırabiliriz: davranış ve ekoloji.

(0 review)