AP Chemistry Topic 1: Atomic Structure and Properties Online Course

Atomlar üç temel parçacıktan oluşur: protonlar, elektronlar ve nötronlar. Atomların bileşimi ve bilim insanlarının bu moleküler yapı taşlarını ölçme ve kategorilere ayırma yollarını öğreneceksiniz.

(0 review)