AP Chemistry Topic 2: Molecular and Ionic Compound Structure and Properties

Atomlar daha kararlı, daha düşük enerji durumuna ulaşmak için kimyasal reaksiyonlara girerler. Bu, bağlanma denilen bir işlem olan elektronların aktarılmasını veya paylaşılmasını gerektirir. Değerlik kabukları içinde sekiz elektron bulunduğunda, elementlerin atomları genellikle en stabil durumdadır. Sonuç olarak, değer kabukları içinde çok fazla ya da çok az elektron bulunan atomlar birbirlerini bulacak ve moleküldeki tüm atomların sabit dış kabukları olana kadar elektronları geçecek. Bazen bir atom elektronları tamamen başka bir atoma bırakarak iyonik bir bağ oluşturur. Bazen atomlar elektronları paylaşır ve kovalent bağlar oluşturur.

(0 review)