AP Chemistry Topic 6: Thermodynamics Online Course

Bir maddenin entalpisi, bir reaksiyon sırasında bağlar kırıldığında ve oluştuğunda madde tarafından serbest bırakılan veya emilen enerjinin bir ölçüsüdür.

(0 review)