IB Biology HL Topic 7: Nucleic Acids Online Course

Nükleik asitler, her biri şekere bağlı azotlu bir baz içeren bir omurga şekeri ve fosfat moleküllerinden oluşan çok büyük makromoleküllerdir. Subtopics 2.6 ve 2.7’de, DNA ve RNA’nın rolü ana hatlarıyla belirtilmiştir. Bu konuda, farklı nükleik asitlerin ayrıntılı yapısının yanı sıra, nükleik asitlerin, kromozomlarda bulunan genetik kodun tüm hücrelerin çalışması için gereken protein moleküllerine dönüştürülmesinde hayati rolü olduğu göz önünde bulundurulur.

(0 review)