IB Biology SL/HL Topic 5: Evolution and Biodiversity Online Course

Uzun süreler boyunca ve birçok nesilde, türlerin genetik yapıları yeni çevreye veya değiştirilmiş koşullara adapte olduklarında değişebilir. Bu değişikliklerin bir sonucu, yeni çeşitlerin ve türlerin evrimi olabilir. Hem fosil kayıtlarından hem de bugün yaşayan organizmalardan, dünya hayatının evrimi için güçlü kanıtlar elde edilmiştir.

(0 review)